ทั้งรถบัสความเร็วสูงและรถบัสเช่าจะทำให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น

info@sakurakotsu.com

 

บริษัทรถบัสของเราสามารถเพิ่มรอยยิ้มได้

เมื่อต้องการจะเดินทางไปหาเพื่อนที่อาศัยอยู่เมืองอื่นโดยการขึ้นรถบัสความเร็วสูง
ลองจินตนาการดูสิ การเดินทางโดยการเช่ารถบัสเพื่อไปหาเพื่อนคงจะเป็นสถานการณ์ที่ทำให้เกิดรอยยิ้มได้
เพราะถึงแม้ว่าในยุคปัจจุบันจะมีความบันเทิงต่างๆมากมาย แต่การใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ
จะเป็นช่วงเวลาที่ได้รับการเติมเต็ม และเป็นเรื่องที่สนุกสนานมากกว่า ดังนั้นการเดินทางจึงเป็นการเติมเต็มช่องว่างที่เกิดขึ้น
ซึ่งบริษัท ซากุระโคทสึ จำกัด (SAKURAKOTSU)ของเรามีความพร้อมและความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะเป็นผู้เพิ่มรอยยิ้มให้กับผู้คนผ่าน "การเดินทาง"

ความรู้สึกปลอดภัยที่ควรเปรียบเทียบ


อยากให้ลองเปรียบเทียบเวลาที่ใช้บริการรถบัส จะมีการประกันภัยโดยสมัครใจ (Voluntary insurance) และในฐานะผู้ให้บริการรถบัส การบริหารการปฏิบัติการโดยไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจึงเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรกที่ต้องให้ความสำคัญ ทั้งนี้ปัจจัยที่สำคัญมากสำหรับทุกคนเวลาที่เลือกใช้บริการรถบัสก็คือการคิดว่าประกันความคุ้มครองกรณีที่เกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินนั้นเป็นอย่างไร (แต่ก็ดูเหมือนว่ามีคนจำนวนมากที่ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาจองรถบัสเช่า)


ยานพาหนะทั้งหมดของบริษัทเรา ได้มีการทำประกันภัยรถยนต์แบบไม่จำกัดโดยมีการชดเชยทั้งต่อบุคคล และความเสียหายของทรัพย์สิน เราจะมีการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ลูกค้าในกรณีที่เกิดการบาดเจ็บในรถ โดยมีค่าชดเชยสำหรับการบาดเจ็บและความเสียหายของทรัพย์สินเนื่องจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ตัวอย่างเช่น กรณีที่ล้มและบาดเจ็บภายในรถ จะมีประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (1 คน : ไม่เกิน 200 ล้านเยน)
นอกจากนี้ ยังมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องโครงสร้างของการติดต่อสื่อสาร และโครงสร้างการทำงานในกรณีฉุกเฉิน เพื่อรองรับและดูแลลูกค้าในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน และยังมีการร่วมมือกับบริษัทประกันภัย (Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd.) เกี่ยวกับการชดใช้ค่าเสียหาย ดังนั้นเมื่อจะเลือกใช้รถบัสความเร็วสูง (Highway express bus) หรือรถบัสเช่าเหมาคัน (Chartered bus) ไม่เพียงแต่จะพิจารณาค่าโดยสารที่ถูกเท่านั้น แต่จะต้องมีการพิจารณาถึงระบบการจัดการความปลอดภัยและการชดเชยค่าเสียหายอย่างละเอียดด้วย ดังนั้นจึงอยากให้ลูกค้าทุกท่านกรุณาเลือกบริษัทรถบัสที่ท่านสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัย